• dostępne
  • nadchodzące
  • planowane

Poznaj potencjał inwestycyjny miast w Polsce

Polska jest jednym ze światowych liderów inwestycji z branży SSC/BPO, dysponuje doskona-łymi warunkami dla rozwoju tej branży tj. zaangażowaną, wykształconą, władającą językami kadrą pracowników, konkurencyjnym poziomem kosztów, a w szczególności kosztów wyna-grodzeń (które stanowią najistotniejszy składnik kosztów dla centrów BPO/SSC), dostępnością nowoczesnej powierzchni biurowej oraz pakietem zachęt inwestycyjnych.

Sprawdź potencjał inwestycyjny wybranych miast w Polsce!

Równie istotnym czynnikiem decyzyjnym przy tego typu inwestycjach jest analiza dotychczasowego zacho-wania inwestorów, a skoro wielu z globalnych liderów biznesu jest już obecnych w Polsce ze swoimi projektami outsourcingowymi, to pewne jest, że kolejne firmy z sektora SSC/BPO będą wybierać Polskę na rozwój swoich centrów usług.

Porównaj i zobacz jakie zachęty dla inwestorów oferują największe miasta w Polsce. Sprawdź Antal Investment Index jako źródło informacji o wybranych miastach.

Partnerzy