Sprawdź wynik badania
BUSINESS ENVIRONMENT ASSESSMENT STUDY

Daniel Bienias
Managing Director
CBRE Poland

Napływ nowych firm, zarówno zagranicznych jak też polskich, oraz ich stała ekspansja, są istotnymi czynnikami rozwoju polskiej gospodarki. Inwestorzy tworzą miejsca pracy, edukują pracowników, przynoszą najnowsze trendy, wpływają na rozwój miast, sektorów biznesui przemysłu, podnoszą konkurencyjność oraz atrakcyjność ekonomiczną i społeczną kraju.

Poznanie korporacyjnych planów inwestycyjnych jest ważne dla oceny kondycji ekonomicz-nej państwa i nastrojów przedsiębiorców. Poniższy raport przynosi całkiem pozytywny obraz polskiej rzeczywistości biznesowej, nadzieję na utrzymanie dobrej koniunktury oraz odporność na ewentualne kryzysy.

Sebastian Wysocki
Branch Manager
Antal Kraków

Wysoki wskaźnik zaplecza edukacji wyższej (na poziomie 8,8) w Krakowie niewątpliwie od lat silnie wpływa na kierunki rozwoju biznesu w całym regionie. Inwestorzy stawiający głównie na rozwój nowych technologii zawsze kierowali swoje kroki w kierunku aglomeracji o dużym potencjale rozwojowym i odpowiednim zapleczu edukacyjnym. Nic dziwnego więc, że Kraków już od lat jest liderem nie tylko w obszarze szeroko pojętego sektora IT, ale również jest w czołówce zainteresowania centrów badawczo rozwojowych (R&D) przemysłu produkcyjnego. Warto zwrócić uwagę, że miasto już od lat wyróżniają sukcesy dotyczące nie tylko nowych technologii.

Dzięki pozytywnej i bardzo wysokiej rozpoznawalności na arenie międzynarodowej, Kraków kusi młodych ludzi zarówno z kraju, jak i z całego świata, co przekłada się na wysoką dostępność kompetencji lingwistycznych. To z kolei pozwala uplasować stolicę Małopolski na pozycji lidera w sektorze SSC/BPO. Systematyczny rozwój m.in. tych właśnie gałęzi biznesu w regionie i wysoki wskaźnik dostępności najistotniejszych dla nich kompetencji u specjalistów i absolwentów, pozwolił w ostatnich latach na wykształcenie silnego zaplecza kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla. Dostęp do nowoczesnych technologii w połączeniu z wysoką atrakcyjnością samego miasta i regionu, w korelacji z od lat rosnącym trendem koncepcji „work-life balance”, jest jednym z głównych przyczyn wyboru Krakowa przez specjalistów i menedżerów na swoje miejsce zamieszkania spośród największych aglomeracji w kraju.

POTENCJAŁ
INWESTYCYJNY
DLA KRAKOWA

Raport 2018

Pobierz raport

Poprosiliśmy niemal 500 osób zarządzających firmami w Polsce o ich opinię dotyczącą środowiska biznesowego.

Na tej podstawie stworzyliśmy Obraz Rzeczywistości Biznesowej opisaliśmy go przy pomocy Antal Investment Index. Oto nasze wnioski:

7.1

Antal Investment Index średnia ocena wszystkich czynników dla Krakowa

12%

Przedsiębiorców, którzy planują rozwój geograficzny swoich firm, jako miejsce rozważane pod nową lokalizację wskazało Kraków

7.7

Ocena lokalizacji jako miejsca do życia w 10 punktowej skali

8.6

Wyjątkowo obiecujący z perspektywy inwestorów jest wysoki potencjał edukacyjny Krakowa, rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników
( 28 uczelnie w województwie )

Najbardziej pożądane lokalizacje inwestycyjne:

Partnerzy