Zobacz rezultaty w naszym raporcie
BUSINESS ENVIRONMENT ASSESSMENT STUDY

Daniel Bienias
Managing Director
CBRE

Napływ nowych firm, zarówno zagranicznych jak też polskich, oraz ich stała ekspansja, są istotnymi czynnikami rozwoju polskiej gospodarki.

Inwestorzy tworzą miejsca pracy, edukują pracowników, przynoszą najnowsze trendy, wpływają na rozwój miast, sektorów biznesu i przemysłu, podnoszą konkurencyjność i atrakcyjność ekonomiczną i społeczną kraju.

Poznanie korporacyjnych planów inwestycyjnych jest ważne dla oceny kondycji ekonomicznej państwa i nastrojów przedsiębiorców, zwłaszcza w obliczu zawirowań politycznych.

Artur Skiba
Prezes
ANTAL

Chęć inwestowania w kapitał ludzki to ważny sygnał dla rynku, pokazujący, że to zestaw kompetencji, którym dana firma dysponuje decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa.

Prowadząc rekrutacje, na bieżąco obserwujemy, jak często pozyskanie talentu jest kluczowe w strategii rozwoju firmy.

Plany
Inwestycyjne
w Polsce
2017

Raport 2017

Pobierz raport

Poprosiliśmy niemal 500 osób zarządzających firmami w Polsce o ich opinię dotyczącą środowiska biznesowego.

Na tej podstawie stworzyliśmy Obraz Rzeczywistości Biznesowej opisaliśmy go przy pomocy Antal Investment Index. Oto nasze wnioski:

45%

Antal Investment Index Polska

83%

zarządzających planuje nowe inwestycje

60%

największy odsetek badanych planuje inwestować w kapitał ludzki

78%

decydentów planuje stworzenie nowych wakatów

Najbardziej pożądane lokalizacje inwestycyjne:

Partnerzy