Sprawdź wynik badania
BUSINESS ENVIRONMENT ASSESSMENT STUDY

Piotr Pikiewicz
Associate Director
Research & Consultancy
CBRE Poland

Biorąc pod uwagę infrastrukturę, Poznań został‚ nieznacznie lepiej oceniony niż średnia dla całego kraju (7,0). Pod względem komunikacji z pewnością do największych przewag Poznania należą bardzo dobrze rozwinięty transport drogowy i autostradowe połączenia zarówno z War-szawą, Trójmiastem, jak i Berlinem. Ponadto, bieżąca modernizacja linii kolejowej relacji Poznań – Warszawa poprawi jakość transportu kolejowego w stolicy Wielkopolski, który już teraz, został oceniony na wysokim poziomie.

Zgodnie z opinią naszych respondentów, największym wyzwaniem dla władz miejskich powinna być poprawa komunikacji w ramach aglomeracji. Jednakże warto dodać, że jest to główny problem, który dotyczy również pozostałych aglomeracji – średnia ocena dla całego kraju wyniosła 5,7.

Sebastian Sala
Team Manager
SSC/BPO ANTAL

Poznań jest jednym z najciekawszych regionów w Polsce pod kątem nowych inwestycji, szczególnie w ramach rozwoju geograficznego przedsiębiorstw. Wielkopolska, a szczególnie Poznań może się poszczycić dobrą infrastrukturą transportową, jak i siatką połączeń lotniczych. Bardzo wysoko oceniana jest jakość dostępnej przestrzeni biurowej, którą wciąż możemy uzyskać w atrakcyjnych cenach w odniesieniu do innych aglomeracji. Kolejną zaletą, którą dostrzegają przedsiębiorcy, jest lokalizacja jako miejsce do życia. W tym zakresie bardzo wysoko oceniana jest jakość środowiska, bezpieczeństwo oraz oferta handlowa, która przyciąga nie tylko ludzi z Polski, ale również zza naszej zachodniej granicy.

Ponadto, Wielkopolska może poszczycić się bardzo niską stopą bezrobocia i jednocześnie bardzo dobrym potencjałem edukacyjnym, który gwarantuje dobrze przygotowanych potencjalnych pracowników wkraczających na ścieżkę zawodową. Całości dopełnia niewątpliwie postawa administracji publicznej, która jest dobrze oceniana ze względu na nowoczesne kanały komunikacji i realizacji wniosków.

POTENCJAŁ
INWESTYCYJNY
POZNANIA

Raport 2018

Pobierz raport

Poprosiliśmy niemal 500 osób zarządzających firmami w Polsce o ich opinię dotyczącą środowiska biznesowego.

Na tej podstawie stworzyliśmy Obraz Rzeczywistości Biznesowej opisaliśmy go przy pomocy Antal Investment Index. Oto nasze wnioski:

6.9

Antal Investment Index średnia ocena wszystkich czynników dla Poznania

16%

przedsiębiorców, którzy planują rozwój geograficzny swoich firm, jako miejsce rozważane pod nową lokalizację wskazało Poznań

7.4

Ocena lokalizacji jako miejsca do życia w 10 punktowej skali

29

uczelni w województwie wielkopolskim a potencjalna dostępność pracowników w przyszłości

Najbardziej pożądane lokalizacje inwestycyjne:

Partnerzy