Sprawdź wyniki badania
BUSINESS ENVIRONMENT ASSESSMENT STUDY

Daniel Bienias
Managing Director
CBRE

Napływ nowych firm, zarówno zagranicznych jak też polskich, oraz ich stała ekspansja, są istotnymi czynnikami rozwoju polskiej gospodarki. Inwestorzy tworzą miejsca pracy, edukują pracowników, przynoszą najnowsze trendy, wpływają na rozwój miast, sektorów biznesu i przemysłu, podnoszą konkurencyjność oraz atrakcyjność ekonomiczną i społeczną kraju. Poznanie korporacyjnych planów inwestycyjnych jest ważne dla oceny kondycji ekonomicznej państwa i nastrojów przedsiębiorców.

Poniższy raport przynosi całkiem pozytywny obraz polskiej rzeczywistości biznesowej, nadzieję na utrzymanie dobrej koniunktury oraz odporność na ewentualne kryzysy.

Daria Stefańska
Menedżer Antal SSC/BPO
ANTAL

Trójmiasto coraz częściej znajduje się na radarze nie tylko inwestorów, którzy otwierają nową działalność w Polsce, ale również tych, którzy zainwestowali już w innych lokalizacjach i szukają drugiej „nogi” dla swojej siedziby.

Pozytywny wizerunek regionu w kraju i za granicą, proaktywna postawa administracji publicznej czy bardzo dobra infrastruktura transportowa powodują, że miasto stało się kluczową lokalizacją rozważaną przez inwestorów z sektora SSC/BPO, IT oraz odbudowującego się po kryzysie sektora stoczniowego.

Świetnie wykształcona kadra przyciąga coraz bardziej zaawansowane procesy biznesowe do Trójmiasta, co z kolei wpływa na tworzenie się nowych miejsc pracy, które zachęcają specjalistów i menedżerów z całej Polski do wyboru Gdańska, Gdyni lub Sopotu jako miejsca zamieszkania.

POTENCJAŁ
INWESTYCYJNY
TRÓJMIASTA

Raport 2018

Pobierz raport

Poprosiliśmy niemal 500 osób zarządzających firmami w Polsce o ich opinię dotyczącą środowiska biznesowego.

Na tej podstawie stworzyliśmy Obraz Rzeczywistości Biznesowej opisaliśmy go przy pomocy Antal Investment Index. Oto nasze wnioski:

7.4

Antal Investment Index średnia ocena wszystkich czynników dla Trójmiasta

13%

przedsiębiorców, którzy planują rozwój geograficzny swoich firm, jako miejsce rozważane pod nową lokalizację wskazało Trójmiasto,

8.1

atrakcyjność miejsca do pracy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

23

uczelnie w województwie pomorskim a potencjalna dostępność pracowników w przyszłości

Najbardziej pożądane lokalizacje inwestycyjne:

Partnerzy