Sprawdź wyniki badania
BUSINESS ENVIRONMENT ASSESSMENT STUDY

Daniel Bienias
Managing Director
CBRE

Napływ nowych firm, zarówno zagranicznych jak też polskich, oraz ich stała ekspansja, są istotnymi czynnikami rozwoju polskiej gospodarki. Inwestorzy tworzą miejsca pracy, edukują pracowników, przynoszą najnowsze trendy, wpływają na rozwój miast, sektorów biznesu i przemysłu, podnoszą konkurencyjność oraz atrakcyjność ekonomiczną i społeczną kraju.

Poznanie korporacyjnych planów inwestycyjnych jest ważne dla oceny kondycji ekonomicznej państwa i nastrojów przedsiębiorców. Poniższy raport przynosi całkiem pozytywny obraz polskiej rzeczywistości biznesowej, nadzieję na utrzymanie dobrej koniunktury oraz odporność na ewentualne kryzysy.

Anna Piotrkowska – Banaszak
Business Development Director
ANTAL
Kraków

Wysoka ocena atrakcyjności Warszawy jako miejsca rozwijania działalności biznesowej i wskazanie tej lokalizacji jako miejsca lokowania nowych inwestycji przez 28% decydentów to ważna informacja z punktu widzenia uczestników lokalnego rynku pracy. Na opinię inwestorów największy wpływ mają: doskonała infrastruktura drogowa, kolejowa i lotnicza zapewniające świetną komunikację międzymiastową i międzynarodową oraz znakomite zaplecze edukacyjne i potencjał biznesowy stolicy rozumiany jako nasycenie rynku firmami o konkurencyjnym profilu działalności.

Parametry związane z dostępnością potencjalnych pracowników są szczególnie istotne w dobie utrzymującego się zjawiska „rynku pracownika”, który przekłada się na trudności w pozyskiwaniu „rąk do pracy” i coraz częściej stanowi kluczową barierę w rozwoju przedsiębiorstw. W kontekście podaży pracowników, warto zwrócić uwagę na wysoką ocenę atrakcyjności Warszawy nie tylko w oczach inwestorów, ale również kandydatów do pracy. Według prowadzonego przez Antal badania „Aktywność specjalistów i menedżerów”, to właśnie stolica jest lokalizacją pierwszego wyboru dla specjalistów i menedżerów rozważających relokację z powodów zawodowych

POTENCJAŁ
INWESTYCYJNY
WARSZAWY

Raport 2018

Pobierz raport

Poprosiliśmy niemal 500 osób zarządzających firmami w Polsce o ich opinię dotyczącą środowiska biznesowego.

Na tej podstawie stworzyliśmy Obraz Rzeczywistości Biznesowej opisaliśmy go przy pomocy Antal Investment Index. Oto nasze wnioski:

7.0

Antal Investment Index średnia ocena wszystkich czynników dla Warszawy

28%

przedsiębiorców, którzy planują rozwój geograficzny swoich firm, jako miejsce rozważane pod nową lokalizację wskazało Warszawę

7.2

ocena lokalizacji jako miejsca do życia w 10 punktowej skali

7.7

wyjątkowo obiecujący z perspektywy inwestorów jest wysoki potencjał edukacyjny Warszawy, rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników
( 80 uczelni w województwie )

Najbardziej pożądane lokalizacje inwestycyjne

Partnerzy