Sprawdź wyniki badania

BUSINESS ENVIRONMENT ASSESMENT STUDY

Daniel Bienias

Managing Director

CBRE

Sebastian Wysocki

Brand Manager

ANTAL Kraków

Napływ nowych firm, zarówno zagranicznych jak też polskich, oraz ich stała ekspansja, są istotnymi czynnikami rozwoju polskiej gospodarki. Inwestorzy tworzą miejsca pracy, edukują pracowników, przynoszą najnowsze trendy, wpływają na rozwój miast, sektorów biznesu

i przemysłu, podnoszą konkurencyjność oraz atrakcyjność ekonomiczną i społeczną kraju.

 

Poznanie korporacyjnych planów inwestycyjnych jest ważne dla oceny kondycji ekonomicz-nej państwa i nastrojów przedsiębiorców. Poniższy raport przynosi całkiem pozytywny obraz polskiej rzeczywistości biznesowej, nadzieję na utrzymanie dobrej koniunktury oraz odporność na ewentualne kryzysy.

 

Wysoki wskaźnik zaplecza edukacji wyższej (na poziomie 8,8) w Krakowie niewątpliwie od lat silnie wpływa na kierunki rozwoju biznesu w całym regionie. Inwestorzy stawiający głównie na rozwój nowych technologii zawsze kierowali swoje kroki w kierunku aglomeracji o dużym potencjale rozwojowym i odpowiednim zapleczu edukacyjnym. Nic dziwnego więc, że Kraków już od lat jest liderem nie tylko w obszarze szeroko pojętego sektora IT, ale również jest w czołówce zainteresowania centrów badawczo rozwojowych (R&D) przemysłu produkcyjnego. Warto zwrócić uwagę, że miasto już od lat wyróżniają sukcesy dotyczące nie tylko nowych technologii.

 

Dzięki pozytywnej i bardzo wysokiej rozpoznawalności na arenie międzynarodowej, Kraków kusi młodych ludzi zarówno z kraju, jak i z całego świata, co przekłada się na wysoką dostępność kompetencji lingwistycznych. To z kolei pozwala uplasować stolicę Małopolski na pozycji lidera w sektorze SSC/BPO. Systematyczny rozwój m.in. tych właśnie gałęzi biznesu w regionie i wysoki wskaźnik dostępności najistotniejszych dla nich kompetencji u specjalistów i absolwentów, pozwolił w ostatnich latach na wykształcenie silnego zaplecza kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla. Dostęp do nowoczesnych technologii w połączeniu z wysoką atrakcyjnością samego miasta i regionu, w korelacji z od lat rosnącym trendem koncepcji „work-life balance”, jest jednym z głównych przyczyn wyboru Krakowa przez specjalistów i menedżerów na swoje miejsce zamieszkania spośród największych aglomeracji w kraju.

Poprosiliśmy niemal 500 osób zarządzających firmami w Polsce o ich opinię dotyczącą środowiska biznesowego.

Na tej podstawie stworzyliśmy Obraz Rzeczywistości Biznesowej opisaliśmy go przy pomocy Antal Investment Index.

 

Nasze wnioski:

7.1

12%

7.7

8.6

Antal Investment Index średnia ocena wszystkich czynników dla Krakowa

przedsiębiorców, którzy planują rozwój geograficzny swoich firm, jako miejsce rozważane pod nową lokalizację wskazało Kraków

ocena lokalizacji jako miejsca do życia w 10 punktowej skali

wyjątkowo obiecujący z perspektywy inwestorów jest wysoki potencjał edukacyjny Krakowa, rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników ( 28 uczelnie w województwie )

Najbardziej pożądane lokalizacje inwestycyjne:

Branże z najwyższym współczynnikiem

Antal Investment Index:

Ubezpieczenia

IT i Telekomunikacja

Bankowość

Produkcja przemysłowa

Internet

FMCG

Handel delaticzny

Trójmiasto

Kraków

POTENCJAŁ InwestycyjnY  KRAKOWA

Raport 2018

Partnerzy
Kontakt
Agnieszka Wójcik
agnieszka.wojcik@antal.pl
M.: +48 728 527 940
Tel.: +48 22 483 50 00
Piotr Pikiewicz
piotr.pikiewicz@cbre.com
M.: +48 785 830 192
Tel.: +48 544 93 49