Sprawdź wynik badania
BUSINESS ENVIRONMENT ASSESSMENT STUDY

Joanna Mroczek
Senior Director – Research & Marketing
CBRE

W ostatnim czasie Łódź stała się bardzo popularnym miejscem lokalizacji centrów usług. Duża liczba studentów, bliskość do stolicy i rozwój miasta – nowe hotele, biurowce i centra handlo-we, lepszy i szybszy transport wpłynęły na wzrost atrakcyjności Łodzi. Z tego powodu w szyb-kim czasie zostały zajęte dostępne powierzchnie biurowe i zaczęły powstawać nowe. Władze miasta również intensywnie działają na rzecz nowych inwestorów i rozwoju rynku pracy.

Artur Skiba
Prezes
ANTAL

Łódź przechodzi pozytywną zmianę, co możemy obserwować już od kilku lat. Napływające inwestycje, powstające centra handlowe, czy liczne wydarzenia kulturalne sprawiają, że z roku na rok miasto staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zarówno do pracy, jak i życia. Obecność konkurencji jest dla wieli przedsiębiorców napędem do działania i wzmaga zainteresowanie inwestorów tą lokalizacją. W stosunku do ubiegłych lat widzimy rosnącą motywację rodzimych mieszkańców do pozostawania w Łodzi i budowania tu kariery.

Łódź, miastem
nowych inwestycji

I Edycja

Pobierz raport

Poprosiliśmy niemal 500 osób zarządzających firmami w Polsce o ich opinię dotyczącą środowiska biznesowego.

Na tej podstawie stworzyliśmy Obraz Rzeczywistości Biznesowej opisaliśmy go przy pomocy Antal Investment Index. Oto nasze wnioski:

7.5

Antal Investment Index 7.5 na 10 punktów

7.1

Potencjał edukacyjny rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników

6.8

Wsparcie administracji publicznej, 1,2 punktu powyżej średniej krajowej

16%

decydentów, wskazało Łódź jako miejsce rozważane pod nową lokalizację

Najbardziej pożądane lokalizacje inwestycyjne:

Partnerzy