Sprawdź wyniki badania

BUSINESS ENVIRONMENT ASSESMENT STUDY

Joanna Mroczek

Senior Director – Research & Marketing

CBRE

Artur Skiba

Prezes

ANTAL

W ostatnim czasie Łódź stała się bardzo popularnym miejscem lokalizacji centrów usług. Duża liczba studentów, bliskość do stolicy i rozwój miasta - nowe hotele, biurowce i centra handlo-we, lepszy i szybszy transport wpłynęły na wzrost atrakcyjności Łodzi. Z tego powodu w szyb-kim czasie zostały zajęte dostępne powierzchnie biurowe i zaczęły powstawać nowe. Władze miasta również intensywnie działają na rzecz nowych inwestorów i rozwoju rynku pracy

 

Łódź przechodzi pozytywną zmianę, co możemy obserwować już od kilku lat. Napływające inwestycje, powstające centra handlowe, czy liczne wydarzenia kulturalne sprawiają, że z roku na rok miasto staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zarówno do pracy, jak i życia. Obecność konkurencji jest dla wieli przedsiębiorców napędem do działania i wzmaga zainteresowanie inwestorów tą lokalizacją. W stosunku do ubiegłych lat widzimy rosnącą motywację rodzimych mieszkańców do pozostawania w Łodzi i budowania tu kariery.

Poprosiliśmy niemal 500 osób zarządzających firmami w Polsce o ich opinię dotyczącą środowiska biznesowego.

Na tej podstawie stworzyliśmy Obraz Rzeczywistości Biznesowej opisaliśmy go przy pomocy Antal Investment Index.

 

Nasze wnioski:

7.5

7.1

6.8

16%

Antal Investment Index 7.5 na 10 punktów

potencjał edukacyjny rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników

wsparcie administracji publicznej, 1,2 punktu powyżej średniej krajowej

decydentów,  wskazało Łódź jako  miejsce rozważane pod nową lokalizację

Najbardziej pożądane lokalizacje inwestycyjne:

Branże z najwyższym współczynnikiem

Antal Investment Index:

Ubezpieczenia

IT i Telekomunikacja

Bankowość

Produkcja przemysłowa

Internet

FMCG

Handel delaticzny

Łódź

Trójmiasto

ŁÓdŹ

MIASTEM NOWYCH INWESTYCJI

Partnerzy
Kontakt
Agnieszka Wójcik
agnieszka.wojcik@antal.pl
M.: +48 728 527 940
Tel.: +48 22 483 50 00
Piotr Pikiewicz
piotr.pikiewicz@cbre.com
M.: +48 785 830 192
Tel.: +48 544 93 49