Sprawdź wyniki badania

BUSINESS ENVIRONMENT ASSESMENT STUDY

Daniel Bienias

Managing Director

CBRE

Artur Skiba

Prezes

ANTAL

Napływ nowych firm, zarówno zagranicznych jak też polskich, oraz ich stała ekspansja, są istotnymi czynnikami rozwoju polskiej gospodarki.

Inwestorzy tworzą miejsca pracy, edukują pracowników, przynoszą najnowsze trendy, wpływają na rozwój miast, sektorów biznesu i przemysłu, podnoszą konkurencyjność i atrakcyjność ekonomiczną i społeczną kraju.

Poznanie korporacyjnych planów inwestycyjnych jest ważne dla oceny kondycji ekonomicznej

państwa i nastrojów przedsiębiorców, zwłaszcza w obliczu zawirowań politycznych.

 

Chęć inwestowania w kapitał ludzki to ważny sygnał dla rynku, pokazujący, że to zestaw kompetencji, którym dana firma dysponuje decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa.

 

Prowadząc rekrutacje, na bieżąco obserwujemy, jak często pozyskanie talentu jest kluczowe w strategii rozwoju firmy.

 

Poprosiliśmy niemal 500 osób zarządzających firmami w Polsce o ich opinię dotyczącą środowiska biznesowego.

Na tej podstawie stworzyliśmy Obraz Rzeczywistości Biznesowej opisaliśmy go przy pomocy Antal Investment Index.

 

Nasze wnioski:

45%

83%

60%

78%

Antal Investment Index

zarządzających planuje nowe inwestycje

największy odsetek badanych planuje inwestować w kapitał ludzki

decydentów planuje stworzenie nowych wakatów

Najbardziej pożądane lokalizacje inwestycyjne:

Branże z najwyższym współczynnikiem

Antal Investment Index:

Ubezpieczenia

IT i Telekomunikacja

Bankowość

Produkcja przemysłowa

Internet

FMCG

Handel delaticzny

Tri-City

Plany  Inwestycyjne  w Polsce

Raport 2017

Partnerzy
Kontakt
Agnieszka Wójcik
agnieszka.wojcik@antal.pl
M.: +48 728 527 940
Tel.: +48 22 483 50 00
Piotr Pikiewicz
piotr.pikiewicz@cbre.com
M.: +48 785 830 192
Tel.: +48 544 93 49