Sprawdź wyniki badania

BUSINESS ENVIRONMENT ASSESMENT STUDY

Daniel Bienias

Managing Director

CBRE

Anna Piotrkowska - Banaszak

Business De velopment Director

ANTAL Kraków

Napływ nowych firm, zarówno zagranicznych jak też polskich, oraz ich stała ekspansja, są istotnymi czynnikami rozwoju polskiej gospodarki. Inwestorzy tworzą miejsca pracy, edukują pracowników, przynoszą najnowsze trendy, wpływają na rozwój miast, sektorów biznesu

i przemysłu, podnoszą konkurencyjność oraz atrakcyjność ekonomiczną i społeczną kraju.

 

Poznanie korporacyjnych planów inwestycyjnych jest ważne dla oceny kondycji ekonomicz-nej państwa i nastrojów przedsiębiorców. Poniższy raport przynosi całkiem pozytywny obraz polskiej rzeczywistości biznesowej, nadzieję na utrzymanie dobrej koniunktury oraz odporność na ewentualne kryzysy.

 

Wysoka ocena atrakcyjności Warszawy jako miejsca rozwijania działalności biznesowej i wskazanie tej lokalizacji jako miejsca lokowania nowych inwestycji przez 28% decydentów to ważna informacja z punktu widzenia uczestników lokalnego rynku pracy. Na opinię inwestorów największy wpływ mają: doskonała infrastruktura drogowa, kolejowa i lotnicza zapewniające świetną komunikację międzymiastową i międzynarodową oraz znakomite zaplecze edukacyjne i potencjał biznesowy stolicy rozumiany jako nasycenie rynku firmami o konkurencyjnym profilu działalności. Parametry związane z dostępnością potencjalnych pracowników są szczególnie istotne w dobie utrzymującego się zjawiska „rynku pracownika”, który przekłada się na trudności w pozyskiwaniu „rąk do pracy” i coraz częściej stanowi kluczową barierę w rozwoju przedsiębiorstw. W kontekście podaży pracowników, warto zwrócić uwagę na wysoką ocenę atrakcyjności Warszawy nie tylko w oczach inwestorów, ale również kandydatów do pracy. Według prowadzonego przez Antal badania „Aktywność specjalistów i menedżerów”, to właśnie stolica jest lokalizacją pierwszego wyboru dla specjalistów i menedżerów rozważających relokację z powodów zawodowych

Poprosiliśmy niemal 500 osób zarządzających firmami w Polsce o ich opinię dotyczącą środowiska biznesowego.

Na tej podstawie stworzyliśmy Obraz Rzeczywistości Biznesowej opisaliśmy go przy pomocy Antal Investment Index.

 

Nasze wnioski:

7.0

28%

7.2

7.7

Antal Investment Index średnia ocena wszystkich czynników dla Warszawy

przedsiębiorców, którzy planują rozwój geograficzny swoich firm, jako miejsce rozważane pod nową lokalizację wskazało Warszawę

ocena lokalizacji jako miejsca do życia w 10 punktowej skali

wyjątkowo obiecujący z perspektywy inwestorów jest wysoki potencjał edukacyjny Warszawy, rozumiany jako dostępność przyszłych pracowników ( 80 uczelni w województwie )

Najbardziej pożądane lokalizacje inwestycyjne:

Branże z najwyższym współczynnikiem

Antal Investment Index:

Ubezpieczenia

IT i Telekomunikacja

Bankowość

Produkcja przemysłowa

Internet

FMCG

Handel delaticzny

Trójmiasto

Kraków

POTENCJAŁ InwestycyjnY  WARSZAWY

Raport 2018

Partnerzy
Kontakt
Agnieszka Wójcik
agnieszka.wojcik@antal.pl
M.: +48 728 527 940
Tel.: +48 22 483 50 00
Piotr Pikiewicz
piotr.pikiewicz@cbre.com
M.: +48 785 830 192
Tel.: +48 544 93 49