Sprawdź wyniki badania

BUSINESS ENVIRONMENT ASSESMENT STUDY

Daniel Bienias

Managing Director

CBRE

Michał Wolski

Branch Manager

ANTAL WROCŁAW

Napływ nowych firm, zarówno zagranicznych jak też polskich, oraz ich stała ekspansja, są istotnymi czynnikami rozwoju polskiej gospodarki. Inwestorzy tworzą miejsca pracy, edukują pracowników, przynoszą najnowsze trendy, wpływają na rozwój miast, sektorów biznesu

i przemysłu, podnoszą konkurencyjność oraz atrakcyjność ekonomiczną i społeczną kraju.

 

Poznanie korporacyjnych planów inwestycyjnych jest ważne dla oceny kondycji ekonomicz-nej państwa i nastrojów przedsiębiorców. Niniejszy raport przynosi całkiem pozytywny obraz polskiej rzeczywistości biznesowej, nadzieję na utrzymanie dobrej koniunktury oraz odporność na ewentualne kryzysy.

 

Wrocław jest jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji do pracy dla specjalistów i menedżerów. To dobra informacja zarówno dla firm, które już ulokowały swoje oddziały w stolicy Dolnego Śląska, jak i dla inwestorów, którzy myślą o ulokowaniu w tym mieście swojego biznesu. Wrocław dysponuje ogromnym potencjałem zarówno w kontekście wiedzy i doświadczenia pracujących tu specjalistów, infrastruktury jak i wsparcia władz lokalnych. W ciągu kilku ostatnich lat zakończone zostały duże inwestycje infrastrukturalne, które zdecydowanie poprawiły jakość życia mieszkańców miasta i usprawniły prowadzenie biznesu.

Do regionu ciągnie zwłaszcza firmy z branż IT, finansów, automotive czy SSC, ponieważ mogą liczyć na pozyskanie kompetentnych specjalistów i na solidne zaplecze akademickie.

Poprosiliśmy niemal 500 osób zarządzających firmami w Polsce o ich opinię dotyczącą środowiska biznesowego.

Na tej podstawie stworzyliśmy Obraz Rzeczywistości Biznesowej opisaliśmy go przy pomocy Antal Investment Index.

 

Nasze wnioski:

7.0

22%

7.7

32

Antal Investment Index średnia ocena wszystkich czynników dla Wrocławia

przedsiębiorców, którzy planują rozwój geograficzny swoich firm, jako miejsce rozważane pod nową lokalizację wskazało Wrocław

ocena lokalizacji jako miejsca do życia w 10 punktowej skali

uczelnie w województwie dolnośląskim a potencjalna dostępność pracowników w przyszłości

Najbardziej pożądane lokalizacje inwestycyjne:

Branże z najwyższym współczynnikiem

Antal Investment Index:

Ubezpieczenia

IT i Telekomunikacja

Bankowość

Produkcja przemysłowa

Internet

FMCG

Handel delaticzny

Trójmiasto

Wrocław

POTENCJAŁ InwestycyjnY  WROCŁAWIA

Raport 2017

Partnerzy
Kontakt
Agnieszka Wójcik
agnieszka.wojcik@antal.pl
M.: +48 728 527 940
Tel.: +48 22 483 50 00
Piotr Pikiewicz
piotr.pikiewicz@cbre.com
M.: +48 785 830 192
Tel.: +48 544 93 49